AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 72 sm x 50 sm = 0.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0621