AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 113 sm x 64 sm = 0.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0622