AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 56 sm x 53 sm = 0.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0623