AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Süleyman peyğəmbər)

Ölçüsü: 203 sm x 133 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1860
Stok: 0625