AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Bəhram şah)

Ölçüsü: 200 sm x 133 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0626