AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Nadir şah)

Ölçüsü: 240 sm x 150 sm = 3.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0627