AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 277 sm x 179 sm = 5m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0628