AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 203 sm x 152 sm = 3.1m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0629