AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 203 sm x 135 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0630