AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 230 sm x 140 sm = 3.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0631