AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Nurəli Şah)

Ölçüsü: 220 sm x 140 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1299 / 1881
Stok: 0632