AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Heris)

Ölçüsü: 350 sm x 260 sm = 9.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0633