AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 535 sm x 322 sm = 17.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1840
Stok: 0634