AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Balıq)

Ölçüsü: 194 sm x 120 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1830
Stok: 0635