AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Görəvan)

Ölçüsü: 398 sm x 300 sm = 11.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0636