AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 570 sm x 100 sm = 5.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1860
Stok: 0637