AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 353 sm x 200 sm = 7.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1870
Stok: 0638