AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Turunclu təkgöl)

Ölçüsü: 300 sm x 170 sm = 5.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1880
Stok: 0639