AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Leyli və Məcnun)

Ölçüsü: 170 sm x 125 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1880
Stok: 0640