AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Balıq)

Ölçüsü: 391 sm x 95 sm = 3.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0642