AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Əfşan)

Ölçüsü: 318 sm x 209 sm = 6.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0643