AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Həzrəti İbr. və İsm.)

Ölçüsü: 74 sm x 61 sm = 0.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1910
Stok: 0644