AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Əhməd şah Qacar)

Ölçüsü: 193 sm x 136 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1329 / 1910
Stok: 0645