AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı-Ovçuluq)

Ölçüsü: 195 sm x 135 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1910
Stok: 0646