AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Səttarxan)

Ölçüsü: 182 sm x 126 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1910
Stok: 0647