AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 315 sm x 111 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1920
Stok: 0648