AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Butalı)

Ölçüsü: 204 sm x 120 sm = 2.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0649