AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Kilim)

Ölçüsü: 500 sm x 190 sm = 9.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0652