AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Kilim)

Ölçüsü: 310 sm x 160 sm = 5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0653