AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Heris)

Ölçüsü: 600 sm x 500 sm = 30m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0655