AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 206 sm x 136 sm = 2.8m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0656