AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 200 sm x 140 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0657