AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 383 sm x 299 sm = 11.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0658