AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 404 sm x 172 sm = 6.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0659