AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 383 sm x 130 sm = 5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0660