AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 201 sm x 135 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0661