AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Süjetli)

Ölçüsü: 400 sm x 302 sm = 12.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0662