AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı)

Ölçüsü: 196 sm x 139 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1900
Stok: 0663