AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı)

Ölçüsü: 450 sm x 317 sm = 14.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1920
Stok: 0665