AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 192 sm x 134 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1920
Stok: 0667