AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Əhməd şah Qacar)

Ölçüsü: 214 sm x 131 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1920
Stok: 0668