AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Balıq-Turunclu)

Ölçüsü: 213 sm x 145 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1930
Stok: 0669