AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Əfşan)

Ölçüsü: 383 sm x 305 sm = 11.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1930
Stok: 0671