AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Pirəbədil)

Ölçüsü: 171 sm x 128 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1306 Hijra/1889
Stok: 0073