AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Sujetli xalça)

Ölçüsü: 185 sm x 114 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1279 Hijra/1863
Stok: 0074