AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Qollu Çiçi)

Ölçüsü: 203 sm x 146 sm = 3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0076