AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Sumax)

Ölçüsü: 190 sm x 120 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsr
Stok: 0077