AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Qarxun)

Ölçüsü: 220 sm x 127 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1329 Hijra/1911
Stok: 0079