AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Namazlıq)

Ölçüsü: 149 sm x 98 sm = 1.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XVII əsr
Stok: 0085