AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Qabıstan)

Ölçüsü: 190 sm x 130 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1330 / 1915
Stok: 0093